Lekker schaatsen op het YVG-uur

Alle leden van de vereniging en gezinsleden van schaatsende YVG-leden die zich hebben aangemeld voor het gezinslidmaatschap hebben toegang tot het YVG-uur. Het is niet de bedoeling dat men familieleden of kennissen meeneemt. Het incidenteel meenemen van een introducé is mogelijk, maar alleen na toestemming van één van de bestuursleden van YVG: bestuur@yvg.nl. Dit kan door een e-mail te sturen naar één van de bestuursleden. Zij sturen dan een e-mail terug. Deze e-mail kunt u afdrukken en als “bewijs” meenemen.

Dit seizoen is het YVG-uur op zondag van 17.00 – 18.00 uur. Door omstandigheden, bijvoorbeeld KNSB wedstrijden, kan het YVG-uur vervallen of verschuiven. Op de ‘Homepage' van de YVG-website wordt in de agenda het YVG-uur aangegeven. Bovendien wordt op de website aangegeven of een YVG-uur vervalt of verschuift. Dit is de meest actuele informatie.

Ons eigen clubuur op zondag is al jaren een succes en wordt door veel schaatsers bezocht. We zullen dit seizoen weer regelmatig controleren bij de ingang van de baan met een actuele ledenlijst. Tijdens het YVG-uur kunnen soms ook activiteiten plaatsvinden die georganiseerd worden door de Activiteitencommissie, bijvoorbeeld een toertocht. In dat geval is het ‘vrij’-schaatsen slechts beperkt mogelijk.