Een veilig sportklimaat

YVG is de grootste schaatsclub in Groningen met leden van alle leeftijden en achtergronden. Alle leden delen een mooie sport, de schaatssport. Al vele jaren vormt YVG een mooie basis voor hen die wil (leren) schaatsen. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten.

Het bestuur van YVG heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Dit doet het bestuur door:

  • Door met de trainers en coaches gedragsregels af te spreken in lijn met de gedragsregels van NOC NSF;
  • Door van de trainers, coaches en begeleiders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen;
  • Door vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan te stellen.

Een veilig sportklimaat creëer je niet alleen, maar dat doen wij samen binnen YVG.

Meer informatie:

Vertrouwenspersoon

Het is een lastige onderwerp maar sinds enige tijd is er in Nederland volop aandacht voor misbruik in de sport. Het is bekend dat kinderen of volwassenen geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, gekleineerd of zelfs seksueel misbruikt kunnen worden.

Hoort u binnen YVG verhalen over (seksueel) misbruik of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie e.d.), of heeft u zelf dit soort ervaringen, dan hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen als aanspreekpunt. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen staan hieronder vermeld.

De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, geven raad, en verwijzen zo nodig door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren de vertrouwenscontactpersonen de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersonen zijn door het bestuur benoemd maar werken onafhankelijk van het bestuur, conform het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van NOC/NSF.

Naam:

Astrid Wehmeijer-Ehrnreich

Telefoon:

06-53615654

E-mailadres:

astridwe@gmail.com

 

Naam:

Ben Emans

Telefoon:

06-28998270

E-mailadres:

benemans@home.nl