Vertrouwenscontactpersoon


Het is een lastige onderwerp maar sinds enige tijd is er in Nederland volop aandacht voor misbruik in de sport. Het is bekend dat kinderen of volwassenen geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, gekleineerd of zelfs seksueel misbruikt kunnen worden.

Hoort u binnen YVG verhalen over (seksueel) misbruik of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie e.d.), of heeft u zelf dit soort ervaringen, dan hebben wij een vertrouwenscontactpersoon als aanspreekpunt. Naam, telefoon en adres van deze persoon staan hieronder vermeld.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad, en verwijst zo nodig door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersoon is door het bestuur benoemd maar werkt onafhankelijk van het bestuur, conform het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van NOC/NSF.