Lidmaatschap

Het ‘cafetaria’ contributie systeem van YVG
YVG hanteert een contributiesysteem dat is gebaseerd op het zogeheten cafetariasysteem. Dat betekent dat een lid contributie betaalt voor de ‘diensten’ die hij/zij afneemt van YVG. Als iemand lid wordt van YVG dan krijgt hij een ALGEMEEN LIDMAATSCHAP, zoals omschreven in Artikel 4 van de statuten en de rechten en plichten die daarbij horen. Bovendien kan het YVG-lid het YVG-uur bezoeken.
Daarnaast moet dit YVG-lid een dienst afnemen. Daarbij is er keuze uit:
• SCHAATSEN
• INLINE-SKATEN
• SCHAATSEN en INLINE-SKATEN
Naast het schaatsen en het inlineskaten biedt YVG zomeractiviteiten aan voor zowel wedstrijdrijders als recreanten. Deze activiteiten zijn:
• Fietstraining
• Veldtraining
De lidmaatschapskaarten worden niet meer uitgegeven. Als de ledenadministratie geen wijzigingen ontvangt, gaat zij ervan uit dat men het komende seizoen van dezelfde faciliteiten van de vereniging gebruikmaakt als het seizoen ervoor. Alle wijzigingen moeten voor 1 april worden doorgeven aan de ledenadministratie.

Gezinslidmaatschap

Gezinsleden van een schaatsend lid kunnen gezinslid worden. Het gezinslid-maatschap geeft recht op schaatsen op het YVG-uur. Ieder gezinslid dat wil schaatsen op het YVG-uur dient zich apart als lid aan te melden.

Zomerlooptraining & Fietstraining

Als een lid zich wil aanmelden voor de zomerlooptraining en/of de fietstraining dan moet hij/zij een e-mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@yvg.nl. Als een lid wil stoppen met de zomerlooptraining en/of de fietstraining dan moet hij/zij, vóór 1 maart van het verenigingsjaar, een e-mail sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@yvg.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Volgens de statuten loopt het verenigingsjaar van één mei (01-05) tot en met dertig april (30-04) van het jaar daarop. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (dus uiterlijk tot 2 april moet een opzegging doorgegeven worden). Dit kan men doen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@yvg.nl.