Opzeggen lidmaatschap

Volgens de statuten loopt het verenigingsjaar van één mei (01-05) tot en met dertig april (30-04) van het jaar daarop. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (dus uiterlijk tot 2 april moet een opzegging doorgegeven worden). Dit kan men doen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@yvg.nl.