Binnen YVG spant de afdeling Schaatsen zich in om het schaatsen op alle niveaus binnen onze vereniging te ondersteunen.

Voor zowel recreanten als licentiehouders (lange baan en marathon) worden trainingsgroepen ingedeeld en trainers aangetrokken. Binnen de afdeling Schaatsen zijn er contactpersonen die de lijnen tussen de commissies en de trainers kort houden.

De wedstrijdcommissie is één van de gesprekspartners van het Gewest Groningen van de KNSB bij het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. Daarnaast is de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor het goed verlopen van de wedstrijden. Zo moet er voor iedere wedstrijd een jury aanwezig zijn, die de elektronische tijdwaarneming verzorgt tevens speakers, (hulp)starters en handklokkers aanwezig zijn. Kortom voor iedere wedstrijd zijn er veel vrijwilligers in de weer.

Voor de jongere leden is er de Jeugdcommissie, die gedurende het hele jaar activiteiten organiseert voor de jeugd, met als hoogtepunt het zomerkamp, meestal op één van de Waddeneilanden.

 

Laatste bewerking: 02-02-2016 (Frans Siero)