Dagelijks bestuur YVG

Van links naar rechts
Hilda Wartena, penningmeester
Wim van Hardeveld, vice voorzitter
Enne Feenstra, voorzitter
Diana de Esch, secretaris
Rikstje Wiersma, lid

contact: bestuur@yvg.nl
 

Ledenadministratie

De ledenadministratie van YVG wordt verzorgd door Menco van der Berg.
Te bereiken via: ledenadministratie@yvg.nl