Betalingsachterstand

Indien een factuur niet geïncasseerd kan worden of niet op tijd is voldaan geldt de volgende procedure:
- u ontvangt een 1e betalingsherinnering per mail na 15 dagen.
- u ontvangt een 2e betalingsherinnering per mail 15 dagen na 1e herinnering.
- u ontvangt een aanmaning per post 14 dagen na de 2e herinnering. Het factuur bedrag wordt nu met € 5,00 euro verhoogd.
- u ontvangt een ingebrekestelling, aangetekend per post, 14 dagen na de aanmaning.Het factuur bedrag wordt nu met € 15,00 euro verhoogd.

Het is altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen, hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@yvg.nl)

KNSB-baankaart(en)
Indien de bedragen voor de KNSB baankaart(en) niet op tijd zijn betaald of niet geïncasseerd kunnen worden via de automatische incasso, wordt de KNSB baankaart niet verstrekt.
 
 

Als u aan de vereniging een automatische incasso hebt afgegeven, worden de verschillende bedragen automatisch geïnd door de penningmeester. Indien een betaling per incasso mislukt, dient u het bedrag zelf over te maken op NL70 INGB 0003 8569 35 t.n.v. IJsvereniging Groningen

Wilt u een factuur ontvangen dan is dat ook mogelijk:

  1. een factuur per e-mail: hiervoor wordt hetzelfde betalingsschema als voor automatische incasso gehanteerd, met uitzondering van de trainingskaart, deze wordt in 1 termijn geïncasseerd.
  2. een factuur per post: u ontvangt in augustus een totaalfactuur voor het hele jaar.

Betalingsachterstand

Indien een factuur niet geïncasseerd kan worden of niet op tijd is voldaan geldt de volgende procedure:

  1. u ontvangt een betalingsherinnering per mail of per post
  2. u ontvangt een betalingsherinnering per aangetekende post, de kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht
  3. YVG draagt de openstaande factuur over aan een incassobureau, de kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht

Indien de bedragen voor de trainingskaart niet op tijd zijn betaald of niet geïncasseerd kunnen worden via incasso, wordt de trainingskaart niet verstrekt. Pas na betaling ontvangt u de trainingskaart.

Het is altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen, hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@yvg.nl)